Za sodelovanje na predstavi odprti za širšo javnost: gledališkem muzikalu "Busko tours", v okviru projekta "Dvig socialnega in kulturnega kapitala", nas je k sodelovanju pritegnila Kajetana Tornič, koordinatorka projekta. S to priložnostno prireditvijo smo obeležili tudi slovenski kulturni praznik.  
Pri gledališkem muzikalu, v izvedbi dramskega krožka Šolskega centra Postojna, so sodelovali: dijaki dramske skupine Šolskega centra Postojna pod vodstvom mentoric Katje Koren Valenčič in Eve Kristan, Big band Šolskega centra Postojna s solisti pod vodstvom mentorja Tomaža Nedoha in plesna skupina šole.
K sodelovanju so povabili tudi naše stanovalce, ki so skupaj z njimi odpeli  dve kitici - refren skladbe Ota Pestnerja "Vrača se pomlad". Pesem sta s stanovalci vadila ga. Kajetana Tornič - petje in dijak Jernej Mislej - glasbena spremljava.
Prireditev je zelo lepo uspela. Šolskemu centru Postojna se zahvaljujemo za povabilo k sodelovanju!