V naš Dom je prišla na obisk ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak. Dobrodošlico je uvodoma izrazil "Žoga bend" stanovalcev Doma s pesmijo Vlada Kreslina "Poj mi pesem o ljubezni". Ministrico je spremljal župan Občine Postojna Igor Marentič in podžupan Andrej Berginc. V Domu upokojencev Postojna so se srečali s stanovalci in tudi z zaposlenimi. Glavna tema tega srečanja je bila predvsem potreba po prenovi Doma in zadovoljstvo stanovalcev Doma upokojencev Postojna.