Martinova večerja z zabavo nam bo ostala v lepem spominu. Igrala sta nam harmonikarja Matjaž Nabregoj in Miran Gorup, pa tudi naša stanovalka Marija Janež. Vsem stanovalcem, ki na zabavo niso mogli priti, so zaigrali v sobah.