Obiskovalci so se seznanili z dnevnim utripom 160-ih stanovalcev in z delom osebja različnih strokovnih služb.