Našim stanovalcem jo je pripravila Občina Postojna, Krajevna skupnost Postojna z društvi in organizacijami ter obe postojnski osnovni šoli.