Tradicionalna prireditev, ki jo decembra organiziramo v Domu upokojencev Postojna, v sodelovanju z Občino Postojna, Krajevno skupnostjo Postojna ter organizacijami in društvi, je izredno lepo uspela. Uvodni nagovor je imela direktorica Doma upokojencev Postojna Alenka Curk. V imenu Občine Postojna je navzoče pozdravil župan Igor Marentič. Našim stanovalcem so izrekli svoj pozdrav tudi: podpredsednik sveta Krajevne skupnosti Postojna Goran Blaško, predsednik Župnijske Karitas Postojna Marjan Geržina, v imenu OZ RK Postojna sekretarka Petra Šajn ter predsednica socialne komisije Društva invalidov Postojna Julija Kastelic.
Koordinatorka povezave v okviru Krajevne skupnosti Postojna z lokalno skupnostjo in našo ustanovo je Milena Novak, s katero že mnogo let sodelujemo pri novoletnih srečanjih.
Na prednovoletni slovesnosti so predstavniki organizacij in društev Krajevne skupnosti Postojna vse stanovalce tudi obdarili. Stanovalce, ki niso mogli priti v dvorano, pa so obiskale in obdarile v njihovih sobah naše zaposlene: nadzorni medicinski sestri Branka in Maruša, socialna delavka Anita ter pripravnica Ana.
Prečudovit prazničen program pa so ustvarili:
-Vokalna skupina Elum iz Postojnskega in Pivškega s čudovitimi lastnimi priredbami slovenskih etno ljudskih pesmi, pod umetniškim vodstvom Karoline Repar.
-Del sicer številčnega pevskega zbora učencev Osnovne šole Anton Globočnik Postojna z zborovodjo, mentorico Barbaro Dolgan nas je razveselil s prisrčnimi pesmicami.
-Učenci osnovne šole Pivka pa so pripravili svoj pozdrav in voščilo ter prelep vokalno instrumentalni glasbeni nastop z zborovodkinjo Damjano Morel.
Učenci OŠ Anton Globočnik, OŠ Miroslav Vilhar Postojna in OŠ Prestranek, so za naše stanovalce ročno izdelali lične voščilnice. Tako kot vsako leto, se je tudi letos na ta način prikazala in ohranjala vez med mlajšo in starejšo generacijo.
Ob zaključku slovesnosti smo obdarili goste in nastopajoče z ročno izdelanimi spominki naših stanovalcev v delovni terapiji. Pika na i pa je bila vsekakor skupna pesem stanovalcev, gostov in vseh nastopajočih.
Vsem iskrena hvala za predpraznično vzdušje, s katerim ste pričarali lepo praznovanje našim stanovalcem in dodali dragocen kamenček v prazničnem mozaiku decembrskih dogodkov v Domu upokojencev Postojna!