V četrtek, 21. aprila 2016 je bil nastop pevskega krožka Srednje gozdarske in lesarske šole, z mentorico Jernejo Sojer Smerdu. Prijetno medgeneracijsko druženje ob slovenski ljudski pesmi, je stanovalcem popoldanske skupine popestrilo dogajanje.