V sredo, 20. aprila 2016 je bila zanimiva predstavitev z diapozitivi »Naravni parki Amerike,« v izvedbi Zvoneta Žigona, ki jo je popestril z lastnimi fotografijami na velikem platnu.