Med 18.5. in 24.6.2016 smo organizirali prostovoljno dejavnost, v katero so bili povabljeni k sodelovanju vsi zaposleni, da v svojem prostem času popestrijo življenje nekaterih naših težko pokretnih, nepokretnih in stanovalcev, ki nimajo veliko obiskov svojcev - s tem, da so jih pospremili popoldan na kavico izven Doma, v bližnji lokal. Tako se je že drugo leto uresničila dobra ideja podana s strani zaposlenih. Skupaj so poklepetali ob kavici v bližnjem lokalu. Udeležba je bila zelo velika, tako iz strani stanovalcev kot zaposlenih, saj so tovrstna druženja nekaj posebnega. Stanovalci so bili ganjeni in navdušeni, spremljevalci pa ravno tako. Naš moto je bil: »Če bomo z medsebojnim druženjem polepšali dan vsaj enemu stanovalcu, bomo veliko naredili.«