Tudi naši stanovalci so sodelovali pri ustvarjanju svojih »zelenih oken,« na povabilo OE Turizem, ki deluje pod okriljem javnega zavoda - Zavod Znanje Postojna. Tako so se pridružili projektu Turistične zveze Slovenije pod imenom »Zelena okna«.