Prijazen pozdrav tudi z moje strani in hvala, da ste se odzvali našemu vabilu.

Danes je za nas poseben dan, ko na simbolni ravni zaključujemo 2 procesa in sicer:
- Pridobitev certifikata E-qalin: s sistemom kakovosti smo pričeli že leta 2011, ko so se po 3 mesece skupaj vsako leto srečevale 4 skupine zaposlenih, v katere so bili vključeni tudi stanovalci in svojci. Trli smo trde orehe, razkrivali pomanjkljivosti v procesih dela in uvedli niz manjših ali večjih sprememb in izboljšav ter se lotili nekaj projektov z namenom imeti čim bolj zadovoljne stanovalce in svojce; zavedali smo se, da to lahko dosežemo samo z zadovoljnimi zaposlenimi. Vsi zaposleni, ne glede na delovno mesto in izobrazbo smo med seboj sodelovali, se povezovali in se končno odločili, da gremo v zunanje preverjanje ali presojo našega dela. Rezultat tega je pridobitev certifikata kakovosti v letošnjem mesecu avgustu.
Kaj nam pomeni ? Zadovoljstvo, ponos in veliko obvezo za nadaljnje 3 letno ocenjevalno obdobje. Ponosna sem na zaposlene, da po pridobitvi certifikata v vseh skupinah še z večjo zavzetostjo in pripravljenostjo za izboljšavami delamo naprej in odpori, ki so stalnica novosti oziroma sprememb, nas ne hromijo tako močno kot v začetnem obdobju. !!!

Še enkrat hvala vsem zaposlenim in stanovalcem.

- Otvoritev prenovljene kuhinje:
Konec lanskega leta smo prenovili pralnico, letos v mesecu septembru smo končali s prenovo kuhinje. Kuhinja je bila sicer prenovljena leta 2002, vendar poglavitni razlog za ponovno prenovo je bil prezračevalni sistem, ki ni ustrezno deloval. Po sedanji prenovi so povečane prezračevalne količine, zrak je bolj svež in kar je poglavitno, temperatura zraka je ustrezna delovnim pogojem in zaposlenim ne piha mrzel zrak na zatilje in ramena. Vgrajene so večje naprave – klimat in hladilni agregat, montirana ob zunanji severni steni kuhinje. V celoti je bil obnovljen vodovod in kanalizacija ter plinske in elektro inštalacije. Streha dvokapnica, kjer je vedno prišlo do zamakanja na termalni blok v kuhinji ob vsakem deževnem vremenu, je odstranjena oziroma je predelana v ravno streho. Obnovljena je bila tudi kuhinjska oprema, zamenjana z novo skoraj v celoti.

Prenovitvena dela so trajala 3 mesece in pol. V tem času se je celotno osebje kuhinje preselilo v kuhinjo vojašnice barona Andreja Čehovina v Postojni. MORS-u se zahvaljujem za gostovanje v njihovih prostorih in za vso pomoč njihovega kuhinjskega osebja našemu osebju.
Brez pomoči Občine Postojna oziroma posluha župana Igorja Marentiča, bi težko izpeljali začrtani projekt. Za ves ta čas so nam dali v najem občinski kombi za dnevno najemnino 1 EUR/na dan.
Prenova kuhinje je bila velik zalogaj, vendar brez prizadevnosti kuhinjskega osebja, (ni bilo nerganja in slabe volje) ne bi šlo, kot tudi ne brez sodelovanja in pomoči zunanjih akterjev (MORS, Občine Postojna). Hvala.

In kaj nas čaka naprej ?
- Nadaljnje 3 – letno ocenjevalno obdobje sistema kakovosti E-qalin in
- Postopna prenova obstoječe stavbe (po fazah), da lahko vpeljujemo nove vsebine dela – gospodinjske skupine, kjer gre za naravnanost na stanovalca, in ne institucijo.

In danes: v Domu imamo še vedno sanje, nimamo pa nedokončanih ciljev.

Alenka Curk, direktorica Doma upokojencev Postojna