Pod vodstvom gospe Grete Kobal smo pripravili slivove cmoke. Cmoki so odlično uspeli.