Učenci 9b razreda Osnovne šole Antona Globočnika Postojna so nam pripravili prijetno prireditev. Vodila jih je razredničarka ga. Magdalena Penko Šajn.