V naši dvorani je bil lep nastop okteta »Bori,« ki bo 2018 praznoval 45 let aktivnega delovanja. Njihov umetniški vodja je Janez Gostiša, predsednik pa Jože Krnel. Stanovalce so razveselili s prepevanjem slovenskih ljudskih pesmi, zaigrali pa so jim tudi na harmoniko – Janez Gostiša in kontrabas – Boris Kobal.