POOSTRENI UKREPI V DOMU UPOKOJENCEV POSTOJNA OD 21.10.2020

Zaradi hitrega povečevanja števila okužb s COVID-19 in slabšanja epidemiološke slike v regiji, je Strokovni krizni tim DU Postojna sprejel odločitev:
- Do nadaljnjega se svojcem prepove prinašanje paketov v Dom upokojencev Postojna. Nabavo hrane, pijače, kozmetike in ostalih potrebščin bomo organizirali v okviru Doma.
- Obiske se dodatno omeji samo na najnujnejše primere v paliativi.

Vodstvo DUP