DOPOLNITEV OBVESTILA Z DNE 21.10.2020

Kot smo vas obvestili, ne sprejemamo paketov za stanovalce, zato smo zanje organizirali dostavo nujnih potrebščin iz trgovine in lekarne.
Denar za morebitne potrebščine, ki jih vaš svojec potrebuje, prispeva iz sredstev žepnine ali se mu znesek obračuna pri mesečni oskrbi.
Prepovedano je tudi prinašanje denarja stanovalcem. V primeru, da stanovalec nujno potrebuje denar, ga lahko nakažete na TRR 0110 – 0603 – 0267 – 806. Pripišite namen nakazila ŽEPNINA in PRIIMEK in IME stanovalca, ki mu je denar namenjen. O tem se predhodno dogovorite s socialno delavko.
Istočasno naprošamo svojce stanovalcev, ki živijo v enoti podpritličje, da jih ne obiskujejo v okolici Doma, se ne pogovarjajo z njimi skozi okna in jim ne predajajo stvari!
Sodelujmo, pomagajmo drug drugemu in ostanimo zdravi!

Vodstvo DUP