Stanovalci Doma upokojencev Postojna so prebili drugo noč v rdeči coni Kulturnega doma v Slavini. Noč je bila mirna, vse stvari (voda, ogrevanje, elektrika, telefoni) so funkcionirale brez posebnosti, tako kot morajo.
V dneh od ponedeljka do torka, ko se je izvedla preselitev naših stanovalcev, so se v Kulturnem domu odvijala raznovrstna dela z mnogimi izvajalci, ki so uspeli v 36 urah vzpostaviti rdečo cono.
Odločilno vlogo pri tem je odigrala Krajevna skupnost Slavina s predsednikom Tadejem Smrdelom, da prebivalci kraja niso imeli predsodkov in da se niso bali sprejeti v svojo sredino stanovalcev Doma upokojencev Postojna, okuženih s covidom-19.

Da se je pripravljenost vaščanov za namestitev uresničila, sta s koordinirano akcijo in z načrtovanimi deli skupaj stopila Občinski štab civilne zaščite Občine Postojna in Štab civilne zaščite za Notranjsko, ki sta poskrbela za ureditev infrastrukture, za opremljenost prostorov in za namestitev dveh kontejnerjev ob stavbi Kulturnega doma, vse po priporočilih in zapovedih koordinatorice za zdravstveno nego.
Vsem deležnikom se v imenu zaposlenih in v svojem imenu iskreno zahvaljujem za vso pomoč, da so iz nemogočega naredili mogoče v tako kratkem času.

Dragi stanovalci, za vas je in bo poskrbljeno v skladu s stroko zdravstvene nege in etiko zdravstvenega delovanja, zaupajte nam še naprej v prostorih, ki so za vas kratkotrajna namestitev, dokler pozdravljeni ne pridete v naš in vaš dom.

Spoštovani svojci, dogovarjamo se o možnosti vašega obiska v rdeči coni s spoštovanjem pravil in vedenja za čas obiskov, kjer bo zagotovljena najvišja stopnja varnosti za vas, za stanovalce in naše zaposlene.

Dragi sodelavci v Postojni in Slavini, vedno, ko nam je težko, ko so skrajne razmere, stopimo skupaj in delamo kar je potrebno, ne glede na tipizirano delovno mesto. Hvala vam, da izkazujete pripadnost Domu upokojencev Postojna in da skupno rešujemo probleme v dobro naših stanovalcev. Zahvala velja tudi upokojeni medicinski sestri, ki dela kot prostovoljka v matičnem domu.
Če smo skupaj, smo močni in ni ovir, ki bi nas zaustavile.

Z velikim spoštovanjem do vseh omenjenih,

                                                                                 Direktorica Alenka Curk