V septembru 2006 smo uspešno zaključili projekt prenove kotlovnice. Prenovljena kotlovnica je primer modernega pristopa k racionalnemu zagotavljanju potrebne energije v javnem objektu. Postojnski Dom upokojencev je bil med prvimi domovi v Sloveniji, v katerih so se odločili za mikrosoproizvodnjo.

Slavnostne otvoritve prenovljene kotlovnice se je udeležil tudi minister za okolje in prostor Janez Podobnik skupaj z ministrom za delo, družino in socialne zadeve Janezom Drobničem.