V sredo, dne 27. 6. 2007, je bil obisk župana Občine Kočevje Janka Vebra in župana Občine Postojna Jerneja Verbiča ter direktoric Domov upokojencev Kočevja in Postojne Lidije Žagar in Alenke Curk v Domu upokojencev Postojna.

Namen obiska je bil ogled oskrbovanih stanovanj v Postojni ter možnosti koriščenja storitev, ki jih nudi Dom upokojencev stanovalcem teh stanovanj.