V sredo, 16.12.2009, bo ob 15.30 uri prireditev, ki jo vsako leto za naše stanovalce pripravi Občina Postojna in Krajevna skupnost Postojna z društvi in organizacijami ter v sodelovanju z obema postojnskima osnovnima šolama. Novoletna slovesnost bo v glavni jedilnici Doma.