V sredo, 02. novembra 2011, bo ob 10.00 uri v dvoravi peto svileno popotovanje , pod mentorstvom gospe Flore Otoničar in Elde Jercog.