V sredo, 25. aprila 2012, bo ob 11.00 uri v delovni terapiji srečanje vseh stanovalcev, ki so ustvarjali "Svilena popotovanja." Obiskali nas bosta tudi mentorici Flora Otoničar in gostja Elda Jercog.