V mesecu avgustu, septembru in oktobru, bodo ob sredah med 09.30 in 12.00 uro potekale delavnice v delovni terapiji, v sodelovanju z društvom Šent Postojna in našimi stanovalci. Vodila jih bo gospa Mojca Tršar.