V četrtek, 18. oktobra 2012, bodo v delovni terapiji prve keramične delavnice. Izvajalka in mentorica je gospa Flora Otoničar, Athena d.o.o. Postojna. Študijske krožke delno sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Koordinator pa je Andragoški center Slovenije.
Imeli bomo deset keramičnih delavnic, ki bodo potekale enkrat tedensko - nosile pa bodo ime "Mavrična keramika."