Tudi v letu 2013, bo potekallo medgeneracijsko povezovanje s prostovoljnimi člani društva ŠENT Postojna in stanovalci Doma upokojencev Postojna in sicer dvakrat mesečno v obliki druženja in delavnic, ki jih bo vodila Mojca Tršar.