V četrtek, 22. in 29. maja 2014 bo med 9.30 in 11.30 uro v delovni terapiji četrti in peti študijski krožek polstenja volne in izdelava unikatnih keramičnih izdelkov "Darila, darila, darila..." v organizaciji Jezikovne šole ATHENA Postojna z mentorico Floro Otoničar. Šdijske krožke sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; koordinira pa Andragoški center Slovenije.