V sredo, 20. aprila 2016 bo ob 10.30 uri v dvorani predstavitev z diapozitivi »Naravni parki Amerike,« v izvedbi Zvoneta Žigona, ki bo popestril predstavitev z lastnimi fotografijami na velikem platnu.